image
  • Od Jakub Šedivý
  • 22/08/23
  • 0

Úvod

Tento dokument podmínek služby (dále jen 'Podmínky') se vztahuje na webovou stránku DentaMedka.cz a shrnuje závazné podmínky, které uživatelé (dále jen 'Uživatelé') při používání stránek respektují. Je důležité, aby si Uživatelé tyto Podmínky pečlivě přečetli a plně je respektovali. Využíváním stránek DentaMedka.cz souhlasíte s tím, že jste si těchto Podmínek vědomi a zavazujete se je bezvýhradně dodržovat. Pokud s Podmínkami nesouhlasíte, je nutné, abyste stránku nepoužívali.

Práva a povinnosti provozovatele

Provozovatel webové stránky DentaMedka.cz, pan Jakub Šedivý, se zavazuje poskytovat Uživatelům pravdivé a aktuální informace zaměřené na stomatologickou péči. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv obsah stránky aktualizovat, změnit nebo odstranit bez předchozího upozornění Uživatelů. Zároveň je zavázán chránit osobní údaje Uživatelů v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů.

Práva a povinnosti uživatelů

Uživatelé se zavazují používat webovou stránku DentaMedka.cz v souladu s platnými právními předpisy a těmito Podmínkami. Jsou povinni se chovat tak, aby nedocházelo k porušování práv třetích stran nebo ke zneužívání poskytovaných informací. Každý Uživatel je povinen uchovat své přihlašovací údaje v tajnosti a je plně odpovědný za jakékoliv jejich zneužití.

Ochrana autorských práv

Veškerý obsah na stránkách DentaMedka.cz je chráněn autorským právem a jeho kopírování, šíření nebo jakékoliv jiné využití bez předchozího souhlasu provozovatele je přísně zakázáno. Uživatelé si smí obsah stránky ukládat nebo tisknout výhradně pro osobní potřebu a v nenarušené formě.

Změny podmínek

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli Podmínky změnit nebo doplnit. Aktuální verze Podmínek je vždy dostupná na webových stránkách DentaMedka.cz. Uživatelé jsou povinni se seznámit s aktuální verzí Podmínek a jejich změnami. Pokračováním v používání webových stránek po publikaci změn Podmínek se považuje za souhlas s těmito změnami.

Kontaktní informace

Provozovatel webové stránky DentaMedka.cz: pan Jakub Šedivý,
Adresa: Jana Žižky 117, 379 01 Třeboň, Česká republika
Email: [email protected]

Sdílejte tento příspěvek se svými přáteli

Facebook Twitter Linkedin Reddit
Jakub Šedivý

Autor

Jsem stomatolog se specializací na péči o zuby. Pracuji v soukromé praxi v Třeboni a můj hlavní cíl je poskytnout klientům nejlepší možnou péči. Vedle svého stomatologického povolání také rád píšu o těchto tématech, abych mohl šířit povědomí a vzdělávat veřejnost o dobré ústní hygieně. Snažím se být na čele nejnovějších technologií v oblasti stomatologie. Mým koníčkem je také cyklistika a fotografování.

Napsat komentář