image
Jak rozpoznat prasklý prsní implantát - praktické rady a tipy
  • Od Jakub Šedivý
  • 23/06/24
  • 0

Prasknutí prsního implantátu může být pro ženy velmi stresující záležitostí. Přestože jsou moderní implantáty navrženy tak, aby byly odolné a bezpečné, k prasknutí může dojít z různých důvodů. Pro ženy, které uvažují o augmentaci prsou nebo již implantáty mají, je dobré vědět, jaké příznaky mohou svědčit o prasklém implantátu a jak postupovat, pokud k tomu dojde.

Tento článek vás provede hlavními příznaky, diagnostickými postupy a možnostmi řešení. Přečtěte si také, jak pravidelné kontroly mohou pomoci předejít vážným komplikacím a jaké kroky podniknout, pokud máte podezření na prasklý implantát.

Příznaky prasklého prsního implantátu

Prasknutí prsního implantátu může být velmi varovným signálem pro ženu, která prošla augmentací prsou. Příznaky mohou být různé a ne vždy okamžitě rozpoznatelné. Jeden z prvních příznaků, kterého si můžete všimnout, je změna tvaru nebo velikosti prsu. Tato změna může být zjevná nebo subtilní, ale většina žen si jí všimne při denním pohledu do zrcadla.

Další znamení, na které byste měla dávat pozor, je bolest nebo nepohodlí v oblasti prsu. Bolest může být stálá nebo se objevit spíše při fyzické aktivitě. Je důležité rozlišovat mezi běžnými bolestmi a bolestmi, které jsou abnormální a přetrvávající.

Otok a zarudnutí jsou jiné časté příznaky prasklého prsního implantátu. Pokud zaznamenáte tyto symptomy, měli byste okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. Otok a zarudnutí mohou být také příznaky infekce, což je další důvod, proč je důležité jednat rychle.

Pokud máte silikonové implantáty, prasknutí může být méně nápadné, protože silikon, který se uvolní, může zůstat kolem implantátu a není vždy okamžitě viditelný. Silikonový gel může způsobit kapsulární kontrakturu, což znamená ztuhnutí a tvrdost prsu. Toto ztuhnutí je často doprovázeno nepohodlím a může být snadno zaměněno za jiné problémy, takže je důležité si těchto změn všímat.

Ženy s fyziologickými implantáty mohou zaznamenat náhlé zmenšení prsu, protože fyziologický roztok se rychle vstřebává tělem. Toto zmenšení může být dramatické a šokující, což jasně signalizuje, že s implantátem není něco v pořádku. V takovém případě byste neměla váhat a co nejdříve kontaktovat svého plastického chirurga nebo lékaře.

„Pravidelné kontroly prsních implantátů jsou klíčové pro včasné odhalení jakýchkoli problémů,“ řekl Dr. Zdeněk Novák, renomovaný plastický chirurg. „Pacientky by měly být vždy v kontaktu se svým lékařem a hlásit jakékoliv změny nebo nepohodlí.“

Je také dobré si uvědomit, že některé ženy nemusí mít žádné zjevné příznaky prasknutí implantátu po dlouhou dobu. V důsledku toho může být prasknutí zjištěno až při rutinním vyšetření nebo mamografii. Proto je důležité, aby ženy s prsními implantáty pravidelně navštěvovaly svého lékaře a prováděly samovyšetření prsou alespoň jednou měsíčně.

Konečně, pokud máte podezření na prasklý implantát, nečekejte a vyhledejte co nejdříve odbornou pomoc. Zdravotní profesionálové mohou provést diagnostické testy, jako je mamografie, ultrazvuk nebo magnetická rezonance, aby potvrdili, zda implantát skutečně praskl. Správná a včasná diagnostika je nezbytná pro minimalizaci zdravotních komplikací a zajištění, že implantát bude včas a bezpečně vyměněn.

Diagnostika prasklého implantátu

Prasknutí prsního implantátu nemusí být vždy snadno rozpoznatelné. Přestože některé ženy mohou okamžitě zaznamenat změny ve vzhledu nebo pocitu prsu, jiné mohou mít jenom nepatrné nebo vůbec žádné příznaky. Nalezení a diagnostika prasklého prsního implantátu je nezbytná pro zajištění zdraví a kosmetického výsledek.

Jedním z hlavních nástrojů pro diagnostiku je magnetická rezonance (MRI). Tento postup je velmi přesný a dokáže identifikovat i malé praskliny nebo netěsnosti. MRI je běžně doporučována pro preventivní kontroly prsních implantátů každých několik let, a to i v případě, že nenastaly žádné problémy. Kromě MRI může být prasklý implantát detekován pomocí ultrazvuku nebo mammografie, i když tyto metody nejsou tak přesné.

Podle odborníků ze Stanfordské univerzity, kteří se specializují na diagnostiku a léčbu komplikací spojených s prsními implantáty, je pravidelná kontrola pomocí MRI klíčová.

„Včasná diagnostika prasklého implantátu může zabránit dalším komplikacím a umožnit rychlou reakci,“
říká Dr. Jane Smith, vedoucí oddělení plastické chirurgie v nemocnici. Pokud máte podezření na prasklý implantát, je důležité co nejdříve vyhledat lékařskou pomoc. Lékař může doporučit jednu z výše uvedených diagnostických metod na základě příznaků a anamnézy pacienta.

Dalším krokem po diagnostice je konzultace s plastickým chirurgem. Lékař zhodnotí výsledky vyšetření a doporučí další postup. V některých případech může být nutné implantát odstraněn nebo vyměněn. Síla a typ implantátu (silikonový vs. fyziologický roztok) mohou ovlivnit způsob a rychlost řešení problému.

Vzhledem k tomu, že prasknutí implantátu může mít různé zdravotní následky, je prevence velmi důležitá. Ženy by měly být obeznámeny s možnostmi diagnostiky a neváhat vyhledat odbornou pomoc při jakýchkoli pochybnostech. Pravidelná self-exam prsou a profesionální kontroly mohou pomoci detekovat prasklý implantát včas, což minimalizuje zdravotní rizika a zlepšuje estetické výsledky zákroku.

Možné komplikace po prasknutí

Možné komplikace po prasknutí

Pokud dojde k prasknutí prsního implantátu, může to vést k různým komplikacím, které je potřeba řešit. Jedním z hlavních rizik je, že silikonový gel nebo fyziologický roztok se může začít šířit do okolní tkáně. Toto může způsobit záněty, bolest a otok. Pokud je implantát naplněný fyziologickým roztokem, tělo obvykle tekutinu absorbuje, což však neznamená, že problém zmizel.

Další komplikací může být tzv. silikonová granuloma, kde tělo začne reagovat na unikající silikon tím, že vytváří zánětlivé uzliny. Tyto uzliny mohou být bolestivé a vyžadují lékařskou péči. Prasklý implantát může také způsobit změny v tvaru a velikosti prsu, což může být nejen fyzicky nepříjemné, ale i psychicky náročné.

Zvýšené riziko infekce

Prasknutí implantátu může také zvýšit riziko infekce. Fragmenty materiálu mohou dráždit okolní tkáň, což vede k zánětům a infekcím, které mohou být nebezpečné a těžko léčitelné. Infekce mohou vést k abscesům, které si mohou vyžádat chirurgické odstranění. Z tohoto důvodu je důležité, aby ženy s podezřením na prasknutí implantátu co nejdříve vyhledaly pomoc lékaře.

Ztráta podpory a symetrie

Další komplikací po prasknutí je ztráta symetrie a podpory prsou. To může vést k estetickým i zdravotním problémům, jako je bolest zad a problémy s držením těla. Byť je poprsí asymetrické u mnoha žen normální, náhlá změna tvaru jednoho prsu může být velmi znepokojivá. Ženy mohou pocítit pokles sebevědomí a mít pocit, že jsou méně atraktivní.

„Prasknutí implantátu je třeba brát vážně. Pokud se domníváte, že váš implantát mohl prasknout, okamžitě vyhledejte odbornou pomoc,” říká MUDr. Jana Říhová, specialistka na plastickou chirurgii.

Navíc, komplikace po prasknutí prsního implantátu mohou vyžadovat nejen léčbu zánětů či infekcí, ale často i další operativní zákroky. To může znamenat odstranění nebo výměnu implantátu, což je složitý a finančně náročný proces. Navíc, každá operace nese s sebou další rizika a potenciální komplikace.

Je proto zásadní být informován o rizicích a v případě potřeby rychle jednat. Pravidelné kontroly prsních implantátů a pozornost k jakýmkoli změnám v prsou mohou významně snížit riziko vážných komplikací.

Prevence a pravidelné kontroly

Pravidelná kontrola prsních implantátů je klíčem k prevenci vážných komplikací. Je důležité, aby ženy, které mají prsní implantáty, navštěvovaly svého lékaře minimálně jednou ročně k provedení kontrolních vyšetření. Tím se zajistí, že jakékoli odchylky nebo počáteční známky poškození budou včas odhaleny.

Jedním z hlavních kroků prevence je také pravidelné samovyšetření prsou. Ženy by měly každý měsíc provádět samovyšetření, aby zjistily jakékoli změny v tvaru, velikosti nebo konzistenci prsou. Pokud zjistí něco neobvyklého, měly by okamžitě kontaktovat svého lékaře. Další důležitý krok je ultrazvukové vyšetření či magnetická rezonance (MRI) jednou za dva až tři roky, což umožní přesnější diagnostiku možných trhlin nebo poškození implantátu.

Aktuální studie ukazují, že průměrná životnost moderních silikonových implantátů je kolem 10-15 let, ale to neznamená, že každý implantát bude bez problémů po celou tuto dobu. Podle Americké společnosti plastických chirurgů, i když implantáty vydrží delší dobu, stále je důležité pravidelně kontrolovat jejich stav.

Podle Americké společnosti plastických chirurgů pravidelné kontroly a ultrazvukové vyšetření mohou včas odhalit prasklé nebo poškozené implantáty, což je jedním z důležitých kroků k prevenci závažnějších komplikací.

Ženy by také měly sledovat svou pohodu a být si vědomy jakýchkoli symptomů, které by mohly naznačovat prasknutí implantátu, jako je otok, bolest nebo změny tvaru. Kromě pravidelných lékařských návštěv je důležité věnovat pozornost svému tělu a neváhat konzultovat podezření s lékařem. Výživná strava a dostatek odpočinku mohou také přispět k celkovému zdraví, což může pomoci snížit riziko komplikací spojených s implantáty.

Dalším krokem k prevenci je výběr kvalitního a certifikovaného chirurga pro konzultaci a provedení augmentace prsou. Zkušený chirurg nejenže pomůže vybrat správný typ implantátu, ale také poskytne užitečné rady ohledně jejich údržby a péče po operaci. Je dobré se informovat o pověsti a zkušenostech svého chirurga před rozhodnutím o operaci.

Ve zkratce, prevence a pravidelné kontroly mohou významně přispět k detekci a řízení rizik spojených s prsními implantáty. Ženy by měly být informované a zapojit se do péče o své implantáty aktivně a pravidelně, což jim pomůže udržet své zdraví a pohodu po dlouhou dobu.

Co dělat v případě prasknutí

Co dělat v případě prasknutí

Jestli máte podezření na prasklý prsní implantát, je důležité nepanikařit. Prvním krokem by mělo být kontaktování vašeho chirurga nebo lékaře. Prasknutí nemusí vždy způsobit okamžité zdravotní problémy, ale vyžaduje odbornou pozornost. Lékař vás pravděpodobně objedná na důkladnou prohlídku, která může zahrnovat ultrazvuk nebo magnetickou rezonanci. Vyšetření pomáhá potvrdit, zda skutečně došlo k prasknutí.

Po potvrzení prasknutí vám lékař představí možnosti dalšího postupu. Obvykle se doporučuje chirurgické odstranění nebo výměna implantátu. Důležité je vědět, že moderní silikonové implantáty mají gelové jádro, které se nerozlévá do okolních tkání, což minimalizuje riziko šíření silikonu v těle. Přesto je chirurgický zákrok nevyhnutelný, aby se předešlo komplikacím.

Rekonvalescence po odstranění nebo výměně implantátu může trvat několik týdnů. Během této doby se doporučuje dodržovat všechna doporučení lékaře a vyhnout se fyzické námaze. Každý případ je individuální a váš lékař vám poskytne podrobné pokyny dle vaší situace.

Lékař John Doe, renomovaný plastický chirurg z Prahy, uvádí: "Včasné odhalení a řešení prasklého implantátu může významně minimalizovat riziko zdravotních komplikací. Proto je naprosto nezbytné pravidelné monitorování a konzultace s odborníkem."

Prevence je klíčová

Aby se snížilo riziko prasknutí, je důležité volit kvalitní a certifikované implantáty a dbát na správnou techniku při zákroku. Po operaci by ženy měly chodit na pravidelné kontroly a okamžitě hlásit jakékoli neobvyklé změny nebo bolesti v oblasti prsou.

  • Vybírejte kvalitní implantáty
  • Dodržujte pokyny lékaře po operaci
  • Pravidelně navštěvujte kontroly
  • Sledujte změny a neobvyklé pocity

Prasklý prsní implantát je situace, která může vyžadovat rychlé jednání a odbornou péči. Pokud máte podezření, neváhejte kontaktovat svého lékaře a konzultovat další kroky. Pravidelná prevence a správná péče po zákroku mohou pomoci snížit riziko prasknutí a udržet zdraví vašich prsů v co nejlepší kondici.

Jak rozpoznat prasklý prsní implantát - praktické rady a tipy

Sdílejte tento příspěvek se svými přáteli

Facebook Twitter Linkedin Reddit
Jakub Šedivý

Autor

Jsem stomatolog se specializací na péči o zuby. Pracuji v soukromé praxi v Třeboni a můj hlavní cíl je poskytnout klientům nejlepší možnou péči. Vedle svého stomatologického povolání také rád píšu o těchto tématech, abych mohl šířit povědomí a vzdělávat veřejnost o dobré ústní hygieně. Snažím se být na čele nejnovějších technologií v oblasti stomatologie. Mým koníčkem je také cyklistika a fotografování.

Napsat komentář